بانک ملی ایران۰۲۱-۶۰۹۹۱
اداره امور شعب  استان سمنان بانک ملی ۰۲۳-۳۳۳۲۲۲۵
بانک سپه۰۲۱-۸۴۴۳۴۰۹۳
مدیریت بانک کشاورزی استان البرز۰۲۶-۳۲۷۵۶۸۲۵
بانک کشاورزی۰۲۱-۸۸۲۴۷۴۷
بانک کشاورزی نبش پاتریس لومومبا۰۲۱-۸۸۲۴۲۷۴۷
مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان۰۳۱-۳۲۲۱۶۶۰۵
بانک مسکن استان مازندران۰۱۱-۳۳۳۱۳۱۴۵

 

اداره کل آموزش وپرورش شهرستان مرند۰۴۱-۴۲۲۵۸۹۲۲
مدیریت آموزش وپرورش بابک۰۳۴-۳۴۱۳۵۰۲۱
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان برخواراصفهان۰۳۱-۴۵۸۲۲۰۵۷
اداره آموزش وپرورش ناحیه ۴ کرج۰۲۶-۳۴۲۰۰۱۴۹
اداره کل آموزش وپرورش استان البرز۰۲۶-۲۳۵۶۳۲۱۶
مدیریت آموزش وپرورش ساوه۰۸۶-۴۲۵۰۲۴۰
اداره کل آموزش وپرورش منطقه ۱۰۲۱-۲۲۲۳۹۶۱۶
مدیریت آموزش وپرورش شاهین شهر اصفهان۰۳۱-۴۵۲۲۸۵۰۰
آموزش وپرورش شهرستان اسلام آباد غرب۰۸۳-۴۵۲۲۵۰۰۲
آموزش وپرورش ناحیه ۲ استان کرمانشاه۰۸۳-۳۷۲۱۷۶۰۱
مرکز آموشی درمانی امیرالمومنین۰۸۶-۳۴۱۷۳۶۰۱
مدیریت درمان  سازمان تامین اجتماعی بوشهر۰۷۷-۳۳۳۴۱۷۵۵
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای همدان۰۸۱-۳۴۲۲۹۸۴۴
مرکز آموزش ودرمانی امیرالمومنین۰۸۶-۳۴۱۷۳۶۲۶

 

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام۰۵۱-۵۲۵۲۹۴۱۲
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران ۰۲۱-۸۱۶۳۱
مرکز آموزش درمانی رازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز۰۴۱-۳۳۸۰۴۴۸۶
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی بم۰۳۴-۴۴۳۴۴۰۷
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی لرستان۰۶۶-۳۳۳۱۹۴۴۹
دانشکده علوم پزشکی معاونت فرهنگی ودانشجویی همدان۰۸۱-۳۸۳۰۰۷۰
دانشکده علوم پزشکی اراک
۰۸۶-۳۴۱۷۳۵۳۵
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی خراسان شمالی۰۵۸-۳۱۵۱۱۱۱۸
دانشگاه علوم پزشکی ساوه۰۸۶-۴۲۲۲۳۴۸۸
معاونت دانشچویی دانشگاه علوم پزشکی تهران۰۲۱-۸۸۹۷۹۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز-بیمارستان امام رضا۰۴۱-۳۳۳۴۷۰۵۴
معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی نیشابور۰۵۱-۴۳۳۰۷۱۳۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جاجرم۰۵۸-۳۲۲۷۶۰۰۱
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پل دختر۰۶۶-۳۲۲۲۰۷۲۷
شبکه بهداشت و درمان اسلام آبادغرب۰۸۳-۵۲۳۴۱۱۱
شبکه بهداشت ودرمان اسلام آباد۰۸۶-۵۲۳۴۱۱۱
شبکه بهداشت ودرمان داراب۰۷۱-۵۳۵۴۰۰۱۱
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زرین دشت۰۷۱-۵۳۷۲۸۰۷۵
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زرین دشت۰۷۱-۵۳۷۲۸۰۷۵
شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم۵۶۴۲۶۱۴۷
شبکه بهداشت ودرمان سراوان۰۵۴-۳۷۶۲۳۱۱۰
شبکه بهداشت ودرمان داراب۰۷۱-۵۳۵۴۰۰۱۱
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان دانشگاه پزشکی تبریز۰۴۱-۴۴۵۵۰۳۴۰
شبکه بهداشت ودرمان اردل چهارمحال وبختیاری۰۳۸-۳۴۳۴۲۱۶۰
مرکز بهداشت منوجان دانشگاه جیرفت استان کرمان۰۳۴-۴۳۳۰۱۹۴۰
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان دانشگاه پزشکی تبریز۰۴۱-۴۴۵۵۰۳۴۰
بیمارستان دوازده فروردین کهنوج۰۳۴-۴۳۲۰۷۴۷۴۵
بیمارستان قلب تهران۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۰
مرکز آموزش درمانی بیمارستان پاستور کرمان۰۳۴-۴۴۳۱۹۴۰۰
بیمارستان لیعصر قایمشهر۰۱۱-۴۲۰۳۲۰۳۲
بیمارستان امام سجاد یاسوج۰۷۴-۳۳۲۲۳۲۰۸
بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز۰۷۱-۳۶۳۲۳۰۶۷
بیمارستان امام خمینی۰۲۱-۶۶۹۴۰۰۳۴
بیمارستان آموزشی ودرمانی نهم دی تربت حیدریه
۰۵۱-۵۲۲۲۶۰۱۶
بیمارستان ولیعصر قایم شهر مازندران۰۱۱-۴۲۰۳۲۰۳۲
مرکز آموزشی درمانی بیمارستان پاستور۰۳۴-۴۴۳۱۹۹۰۰
بیمارستان خرم آباد۰۶۶-۳۳۴۱۳۲۰۰
بیمارستان امام خمینی کوهدشت۰۶۶-۳۲۶۳۳۰۰۱
بیمارستان امام حسن مجتبی داراب۰۷۱-۵۳۵۲۶۹۹۰
بیمارستان شهید دکتر معیری ۰۲۱-۷۷۵۲۱۵۵۲
بیمارستان استاد علی نسب۰۴۱-۳۲۳۰۵۹۱۰
بیمارستان ولیعصر کازرون۰۷۱-۴۲۲۲۷۰۸۰
بیمارستان امام خمینی بروجرد۰۶۶-۴۲۵۰۳۰۵۴
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی چهار محال بختیاری۰۳۸-۳۲۴۲۴۹۰۰
بیمارستان کودکان بهرامی۰۲۱-۷۳۰۱۳۰۰۰
بیمارستان خاتم الانبیا گنبد کاووس۰۱۷-۳۳۳۸۶۰۶۱
بیمارستان شهید صدوق یزد ۰۳۵-۳۸۲۲۴۰۰۰
بیمارستان پیوند اعضا ابو علی سینا۰۷۱-۳۳۴۴۰۰۰۰
بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب۰۷۶-۴۲۲۱۴۱۲۰
مرکز آموزش درمانی بیمارستان کودکان هرمزگان۰۷۶-۳۳۶۶۷۲۰۰
بیمارستان شهید چمران استان اصفهان۰۳۱-۳۲۶۰۰۹۶۱
بیمارستان خاتم الانبیا ایرانشهر استان بلوجستان۰۵۴-۳۷۲۲۷۴۱۱
بیمارستان تامین اجتماعی امام موسی کاظم ماهشهر۰۶۲-۵۲۳۸۰۶۲۷
پلی کلینیک آیت اله کمالوند خرم آباد۰۶۶-۳۳۳۱۷۶۰۶
درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی اشتهارد
۰۲۶-۳۷۷۲۴۸۸۱
درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار۰۲۳-۳۴۲۲۵۲۷۰
درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان قیر وکارزین۰۷۱-۵۴۵۲۷۲۴۹
دی کلیلینیک شهید سلیمانی۰۲۱-۵۵۹۰۰۰۱۱
مدیریت درمان تامین اجتماعی زنجان۰۲۴-۳۳۰۱۱۳۹
بیمارستان خرم آباد۰۶۶-۳۳۴۱۳۲۰۰
دی کلنیک ایلام۰۸۴-۳۲۲۳۱۱۵۶
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی چهار محال بختیاری۰۳۸-۳۲۴۲۴۹۰۰
اداره کل گمرکات ایلام۰۸۴-۳۳۸۲۴۵۴۱
اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران کرمان۰۳۴-۳۲۱۶۳۹۸۶
اداره کل امورمالیاتی چهارمحال وبخیاری۰۳۸-۳۲۲۲۲۰۱۲
اداره کل اوقاف همدان۰۸۱-۳۸۲۱۰۴۹۳
اداره کل راه آهن شمال۰۱۱-۳۳۱۲۲۴۲۳
اداره کل فرودگاه های استان مازندران۰۱۱-۳۳۲۵۴۴۱۷
اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل۰۴۵-۳۳۷۲۲۰۶۲
اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان مازندران۰۱۱-۳۳۳۶۲۰۷۶
اداره تامین اجتماعی شعبه ۴ قم۰۲۵-۳۸۷۵۱۲۱۳
اداره کل بنادر ودریانوردی شهید رجایی۰۷۶-۳۳۵۱۴۰۰۱
اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی۰۵۱-۳۳۴۰۰۰۴۹
اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان۰۵۴-۳۱۲۸۳۰۰
اداره کل بنادر ودریانوردی سیستان وبلوچستان۰۵۴-۳۱۲۸۳۰۰۰
اداره کل راه آهن ۰۱۱-۳۳۱۲۲۴۲۳
اداره کل بیمه سلامت اصفهان۰۳۱-۳۶۶۷۴۴۸۱
اداره کل دامپزشکی چهارمحال وبختیاری۰۳۸-۳۳۳۳۹۰۰۸

 

 

 

 

 

شرکت پرشین سازه۰۲۱-۴۴۷۶۱۷۷۸
شرکت توتنیر۰۲۱-۸۸۸۸۰۲۹۸
پردیس بین المللی دانشگاه دندان پزشکی۰۲۱-۵۵۸۴۵۴۲۵
شرکت آب منطقه ای البرز۰۲۶-۳۳۳۴۲۳۰۰
شرکت خط لوله ومخابرات نفت ایران۰۲۱-۶۱۶۳۰۴۴۸
شرکت انتقال گاز ایران۰۸۱-۳۸۴۱۲۰
شرکت مهندسی بهین ارتباط پاسارگاد۰۲۱-۳۳۰۹۶۹۱۷
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران۰۲۱-۴۳۶۸۰۷۴۶
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران۰۸۶-۳۳۴۹۳۳۱۰
شرکت ملی پست استان خوزستان۰۶۱-۳۳۳۳۲۷۰۱
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی۰۲۳-۳۳۴۲۱۹۵۸
شرکت گاز استان البرز۰۲۶-۳۲۵۲۰۲۰۷
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بندر امام خمینی خوزستان۰۶۱-۵۲۳۷۸۵۹۰
شرکت ارتباطات زیرساخت۰۲۱-۸۸۱۱۲۷۸۳
شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه ۳ استان کهکیلویه۰۷۴-۳۳۳۲۲۸۱۲
شرکت آب منطقه ای کرمان۰۳۴-۳۲۲۲۴۴۸۲
شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ۰۱۳-۳۳۶۶۹۰۲۱
شرکت برق منطقه ای خراسان۰۵۱-۳۶۱۰۳۰۰۰
شرکت بهسازان ملت۰۲۱-۲۷۳۱۳۱۴۵
شرکت امور اقتصادی ودارایی استان تهران۰۲۱-۲۲۹۰۰۴۴۰
سازمان دامپزشکی کشور۰۲۱-۸۸۹۵۳۴۰۰
سازمان بنادر ودریانوردی۰۲۱-۸۴۹۳۱
سازمان تبلیغات اسلامی۰۲۱-۶۶۴۹۸۸۸۲
سازمان جهاد کشاورزی۰۳۴-۳۲۴۴۰۱۵۱
سازمان توسعه وبازسازی معادن وصنایع معدنی ایران۰۲۱-۸۸۳۰۸۱۳۹
سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر استان تهران

۰۲۱-۸۸۸۰۳۸۷۶

سازمان بهزیستی کشور۰۲۱-۶۶۷۰۲۰۰۱
سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران۰۲۱-۲۲۰۲۴۹۴۹
سازمان تامین اجتماعی شعبه بردسکن استان خراسان رضوی۰۵۱-۵۵۴۲۲۵۶۰
سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کشور۰۲۱-۲۴۵۷۲۲۲۰
سازمان فضایی ایران۰۲۱-۲۲۰۲۸۶۸۷
سازمان تامین اجتماعی شعبه ۸ تهران۰۲۱-۳۳۹۵۳۸۳۸

 

 

 

 

آتیه پردازان ظهور۰۲۱-۶۶۹۲۵۷۶۳
صنایع الکترونیک شیراز۰۲۱-۲۳۸۲۴۹۱۸
کمیته امداد امام خمینی۰۲۱-۴۴۶۶۹۳۶۲
ساختمان امورمالیاتی۹۱۹۰۲۸۴۰۱۹
کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی۰۴۱-۳۴۷۶۳۵۲۶
دادگستری استان همدان۰۸۱-۳۸۲۵۳۲۳۰
جمعیت هلال احمرقم۰۲۵-۳۷۷۰۸۰۷۸
مرکز ملی رقابت۸۸۰۸۸۴۳۲
مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز۰۷۱-۳۶۱۲۵۲۰۶
مدیریت تامین اجتماعی لرستان۰۶۶-۳۳۳۵۲۵۲۳
منطقه۶ عملیات گاز استان هرمزگان۰۷۶-۳۳۶۷۸۱۰۰
تامین اجتماعی شعبه اشکذر۰۳۵-۳۲۷۲۲۱۵۵
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی۰۲۱-۸۴۲۱۲۰۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرق۰۴۱-۳۴۷۷۹۰۱۱
مرکز ملی رقابت۸۸۰۸۸۴۳۲
مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز۰۷۱-۳۶۱۲۵۲۰۶
مدیریت تامین اجتماعی لرستان۰۶۶-۳۳۳۵۲۵۲۳
منطقه۶ عملیات گاز استان هرمزگان۰۷۶-۳۳۶۷۸۱۰۰
تامین اجتماعی شعبه اشکذر۰۳۵-۳۲۷۲۲۱۵۵
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی۰۲۱-۸۴۲۱۲۰۰۰
دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرق۰۴۱-۳۴۷۷۹۰۱۱
بنیاد شهید وامور ایثارگران۰۲۱-۴۲۵۸۱۲۱۶
توانیر۰۲۱-۸۸۸۸۰۲۹۸
پژوهشکده فرهنگ هنر وارتباطات۰۲۱-۸۸۹۰۲۲۱۴
هیات امنایرصرفه جویی ارزی ۰۲۱-۸۸۰۷۲۴۴
شرکت امور اقتصادی ودارایی استان تهران۰۲۱-۲۲۹۰۰۴۴۰